A片两个保安搞一个女人

A片两个保安搞一个女人

此方治小儿之泻,效验如向,百人中可救九十,彼不应者,乃阴阳两绝之人也,非药之过耳。 小儿出痘,其痘疮之色红盛,烦渴,大便干燥,小便短涩而黄赤,脉洪大不伦,舌上生疮,此阳症之疮也,切忌用湿热之味。

 故治癞之法,专以补气血为主,而佐之消湿散热之味。中医治病分清阴阳证是关键,《内经》有六经辨证,《伤寒杂病论》讲的更详细。

予曰∶此先天禀弱,脾虚挟温故也。 血脱欲留,而气又不能留,血之脱,故气反上喘。

然经满则不能内藏,肝中火气焚烧,内逼经出,而火亦随之而怒泄。惟神形疲困,头昏少寐,思血去过多,真阴必伤,改用麦易地黄汤加龟板、石斛、白芍、女贞、沙参、阿胶、旬日霍然。

轻者一膏即痊,重者两膏足矣。 治当温补下元,引火归根。

 一剂而热退,二剂而疮粒明净,尽行贯浆矣。坎中一阳二阴抱,离中二阳抱一阴,坎离交媾既济成,八纯卦乾气融融,百病不生气化功。

Leave a Reply